Rada Dzielnicy VII Dwór

Rada Dzielnica
Rada Dzielnicy VII Dwór powstała dzięki mieszkańcom naszej dzielnicy – tym, którzy czynnie zaangażowali się w jej powstanie, jak i tym, którzy wzięli udział w wyborach, głosując na swoich kandydatów. Dzień 8 maja 2011 roku stał się początkiem samorządu lokalnego VII Dworu i przejdzie do historii
.

Co to jest Rada dzielnicy, jakie spoczywają na niej zadania i jakie korzyści przynosi dla dzielnicy i jej mieszkańców.

Rada Dzielnicy jest jednostką pomocniczą Miasta Gdańska w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz Statutu Miasta Gdańska.

  1. reprezentowanie we współpracy z radnymi Miasta Gdańska interesów mieszkańców jednostki pomocniczej wobec władz miasta i innych jednostek pomocniczych,

  2. zapewnienie mieszkańcom udziału w decydowaniu w sprawach związanych z funkcjonowaniem i rozwojem jednostki pomocniczej,

  3. umożliwienie uczestnictwa społeczności lokalnych w rozstrzyganiu spraw związanych z interesem ogólnomiejskim, a mających wpływ na warunki życia w miejscu zamieszkania,

  4. organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych przedsięwzięć na rzecz miejsca zamieszkania,

  5. kształtowanie i upowszechnianie odpowiedzialności obywatelskiej za dobro wspólne.

Tak wygląda zapis statutowy. - Co jednak oznacza to dla nas mieszkańców dzielnicy?. Otóż możemy mieć w końcu realny wpływ na projekty uchwał Rady Miasta Gdańska, które nas dotyczą: na budżet przewidziany dla naszej dzielnicy, na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, na porządek, bezpieczeństwo czy komunikację.
To nie wszystko, są również sprawy z pozoru drobne, indywidualne i wydawać by się mogło nierozwiązywalne. Radni Dzielnicy w miarę przysługujących im kompetencji i możliwości będą angażować się w stosowną pomoc. Trzeba jednak pamiętać, że Rada Dzielnicy nie może istnieć bez współpracy z mieszkańcami.
To właśnie od nas wszystkich – mieszkańców VII Dworu – zależy, czy praca Rady przyniesie pozytywne efekty. Ważne są nie tylko dobre pomysły, które mogą mieć większą szansę na ich realizację, ale i problemy, które możemy wspólnie rozwiązać dla dobra całej naszej społeczności.
 

III kadencja Rady Dzielnicy (2019-2024)

została wybrana w dniu 24 marca 2019r a zaprzysiężenie Radnych Dzielnicy nastąpiło w nowym Ratuszu Miejski w dniu 10 kwietnia 2019 r. oraz odbyła się I sesja Rady na której zostało wybrane Prezydium Rady.

 

Po nie udanej próbie na kilka dni przed wyborami do Rad Dzielnicy które wyznaczono na dzień 22 marca 2015 r  za sprawą mieszkańców Dzielnicy VII Dwór w dniu 28 czerwca 2015 roku odbyły się ponowne wybory powszechne i mieszkańcy dokonali wyboru 15-tu Radnych Dzielnicy z pośród 25 kandydatów na kadencję 2015 – 2019.  W dniu 15 lipca 2015 r. w Nowym Ratuszu w Gdańsku, nowo wybrani Radni Dzielnicy złożyli ślubowanie w obecności Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska – Bogdana Oleszek, Radnej Miasta Gdańska – Małgorzaty Chmiel i Przewodniczącego Biura Rady Miasta Gdańska – Piotra Spyry. Każdy Radny otrzymał legitymacje radnego.

I sesję II kadencji Rady Dzielnicy VII Dwór otworzyła Radna Miasta Gdańska – Małgorzata Chmiel na której dokonano wyboru władz Rady i Zarządu.   Zdjęcia z inauguracji II kadencji Rady dostępne https://radadzielnicyviidwor.pl.tl/Galeria-zdj%26%23281%3B%26%23263%3B/kat-11.htm
 

 

I kadencji wybrana w wyborach powszechnych 8 maja 2011 roku przez mieszkańców osiedla po raz pierwszy od powstania Osiedla Młodych w 1959r.

Rada Osiedla VII Dwór - kadencja 2011-2015 w dniu 1 lipca 2011r - w samo południe, uruchomiła stronę internetową, którą z upływem czasu rozbudowano i powstała domena osiedlowa. To właśnie za jej pomocą nawiązano dwustronny kontakt z mieszkańcami w wyniku którego mogliśmy wysłuchiwać Państwa uwagi, problemy, pomysły i wnioski. Obecnie domena dzsielnicy VII Dwór ma za zadanie ułatwić kontakt z Radą Dzielnicy tym mieszkańcom, którzy z racji wykonywania pracy zawodowej i obowiązków rodzinnych, nie mogą osobiście przybyć do siedziby Rady w oznaczonym dniu i czasie a za pomocą zakładki "KONTAKT" mogą przekazywać swoje uwagi, sugestie, wnioski i pomysły. Zapewniamy Państwa, że wszystkie dobre pomysły i projekty zawsze będą brane pod uwagę w opracowywaniu inicjatyw przedsięwzięć społecznych i wykorzxystywane przy podejmowaniu stosownych uchwał. Natomiast sprawy nie dające się załatwić w ramach działalności statutowej Rady Dzielnicy, będą kierowane do instytucji lub organów administracji w celu załatwienia ich wg właściwości i kompetencji. Dla potwierdzenia, że taki tryb Rada Dzielnicy juz wdrożyła  i że dotychczasowe Państwa pomysły i wnioski mają dla Rady istotne znaczenie, potwierdzają to podjęte Uchwały, decyzje i wnioski, z którymi można zapoznać się w zakładce „Biuletyn Rady Dzielnicy".
Mapa dojścia i dojazdów do siedziby Rady i Zarządu  Dzielnicy; https://mapa.trojmiasto.pl/?x=-149.4&y=98&z=5&om=v#q:ul.-Abrahama-15-A

Informacja dot. zmiany administracyjnej Osiedla na DZIELNICĘ VII DWÓR

Na podstawie Uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego w dniu 30 maja 2014 roku, poz. 2022., nasze osiedle VII Dwór, otrzymuje status

Dzielnicy VII Dwór

Zgodnie z § 1. w/wym. Uchwały, został uchwalony nowy Statut Dzielnicy VII Dwór i jest dostępny na naszej stronie w zakładce Statut Dzielnicy, który wchodzi w życie w dniu 14 czerwca 2014 roku. Zgodnie z § 2 w/wym. Uchwały, traci moc prawną dotychczasowy Statutu Osiedla VII Dwór, stanowiący załącznik do Uchwały Nr XIX/351/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011 roku.

 

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Kazimierz Stencel.

 

 

Przewodniczący Zarządu
Dzielnicy VII Dwór
Kazimierz Stencel

-----------------  Zarząd Osiedla VII Dwór  ----------------

This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free