Rada Dzielnicy VII Dwór

Dyżury i Radni Dzielnicy


III kadencja Rady Dzielnicy 2019 - 2024
 

Siedziba Rady VII Dwór ul. Abrahama 15 A 80-307 Gdańsk (sprawny domofon).

Dyżury Radnych Dzielnicy VII Dwór, Straży Miejskiej  i Policji (Pan dzielnicowy) pełnione dla mieszkańców odbywają się w siedzibie Rady przy ul. Abrahama 15 A ( I piętro ).

* Radni Dzielnicy w każdy czwartek tygodnia w godz. 18:00 – 19:00 (oprócz dni ustawowo wolnych od pracy) dyżur dla mieszkańców pełni dwoje Radnych w tym jeden Radny funkcyjny z Rady lub Zarządu Dzielnicy VII Dwór.


* Rejonowy Strażnik Miejski
- nie ustalono.


* Dzielnicowy Policji z Komisariatu IV w Oliwie  - nie ustalono.

* Kontakt elektroniczny z Radą Dzielnicy: viidwor@radadzielnicy.gdansk.pl

* Kontakt elektroniczny z Zarządem Dzielnicy VII Dwór: zarzadviidwor@wp.pl

* Kontakt telefoniczny z nr tel.
 
583 467 301 dostępny podczas dyżurów, ewentualnie można pozostawić wiadomość automatycznej sekretarce.Prezydium Rady;

1.  Przewodnicząca Rady Dzielnicy - Ewa Stelmasiewicz-Wegnerowska
2Z-ca Przewodniczącej Rady Dzielnicy – Krystyna Zaremba-Słomka 

Zarząd Dzielnicy :

3.  Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Stencel Kazimierz
4.  Z-ca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Milanowski Bartłomiej

Pozostali Radni:

     5.  Jabłoński Michał

    6.  Jabłoński Sławomir

    7
.  Kaczmarek Barbara

    8.  Knitter Mateusz

     9.  Kwiatkowska Elżbieta

   10.  Perzyński Krzysztof  

   11.  Pryczyniec Mateusz

   12.  Trzaska Joanna

   13.  Ustarbowska Karolina

   14.  Włodkowska Anna

   15.  Zajkowski Tomasz-------- *** --------

II kadencja 2015 - 2019


Prezydium Rady;

1.  Przewodnicząca Rady Dzielnicy - Beata Łopatniuk (od 1.02.2017r)
2.  Z-ca Przewodniczącej Rady Dzielnicy Wielińska Katarzyna (od 17 marca 2017 r.)

Zarząd Dzielnicy :

3.  Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Stencel Kazimierz
4.  Z-ca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Zajkowski Tomasz
5.  Członek Zarządu Dzielnicy Perzyński Krzysztof

Pozostali Radni;

   6.  Gaffke Tomasz

   7.  Jabłoński Sławomir

  
8.  Kaczmarek Barbara (do 1 lutego 2017r. Przewodniczącą Rady)

   9. Kwiatkowska Elżbieta
(do 9 marca 2017r Z-cą Przewodniczącej Rady)

10.  Leszkiewicz Lena

11.  Łopatniuk Artur

12.  Milanowski Bartłomiej

13.  Raszkiewicz Waldemar

14.  Szczepaniec Irena

15.  Trybułowska Danuta

Zarząd Dzielnicy VII Dwór
Gdańsk 23 marca 2017 r.

-------  *****  -------

I  kadencja Rady Osiedla 2011 - 2015

  Władze Rady Osiedla VII Dwór

Przewodniczący Rady - Tomasz Zajkowski
Z-ca Przewodniczącego Rady - Katarzyna Walter

Przewodnicząca Zarządu - Beata Łopatniuk
Z-ca Przewodniczący Zarządu -
Kazimierz Stencel

  Radni Osiedla VII Dwór  - 
 
  1. Drapella Joanna
  2. Czapla Andrzej
  3. Gaffke Tomasz Franciszek
  4. Klebba Andrzej
  5  Łopatniuk Artur Krzysztof
  6. Łopatniuk Beata Łucja
  7. Niedźwiedzka Halina
  8. Nowicz Lech Marian
  9. Stencel Kazimierz
10. Taba Agnieszka Danuta
11. Walter Katarzyna Izabela
12. Włodkowska Anna Agnieszka
13. Zajkowski Tomasz Czesław    

 ===================================================================================

Wobec niżej wymienionych Radnych Osiedla :
   * Kruszewska (Bałachowska Marta Marzena
   * Nowak Jakub Łukasz
   * Sandach Marzena Maria
wygasły mandaty Radnego z uwagi na zmiane miejsca zameldowania

===================================================================================


W zależności od potrzeb mieszkańców, możliwe będzie rozważyć uruchomienia dyżurów Radnych dzielnicy przed południem. Prosimy mieszkańców o składanie swoich propozycji i wniosków za pośrednictwem skrzynek kontaktowych zamieszczonych przy gablotach informacyjnych Rady rozmieszczonych w naszej dzielnicy.

-------  ***  --------