Rada Dzielnicy VII Dwór

Dyżury i Radni Dzielnicy

III kadencja Rady Dzielnicy 2019 - 2024


Siedziba Rady VII Dwór ul. Abrahama 15 A 80-307 Gdańsk (wejście od szczytu budynku. domofon sprawny).

Dyżury Radnych dla mieszkańców dzielnicy "VII Dwór" pełnione są w siedzibie Rady Dzielnicy przy ul. Abrahama 15a w pierwszy czwartek miesiąca w godz. 16:00 - 17:00 (oprócz dni ustawowo wolnych od pracy).
 

* Kontakt elektroniczny z Radą Dzielnicy: viidwor.gdansk@wp.pl , tel. 58  346 73 01 dostępny podczas dyżuru, za pośrednictwem poczty elektronicznej   zarzadviidwor@wp.pl ,  tel. 530 802 170, i Facebook  https://www.facebook.com/radadzielnicyviidwor/ 

Prezydium Rady:

1.  Przewodniczący Rady Dzielnicy - Jabłoński Sławomir
2Z-ca Przewodniczącej Rady Dzielnicy – Zaremba-Słomka Krystyna

Zarząd Dzielnicy:

3.  Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Stencel Kazimierz
4.  Z-ca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy – Milanowski Bartłomiej

Radni Dzielnicy VII Dwór obecnej kadencji:

    1.  Jabłoński Michał 

    2.  Jabłoński Sławomir

    3.  Kaczmarek Barbara

    4.  Knitter Mateusz

    5.  Kwiatkowska Elżbieta

    6.  Milanowski Bartłomiej

    7.  Perzyński Krzysztof 

    8.  Pryczyniec Mateusz

    9.  Stelmasiewicz-Wegnerowska Ewa

   10.  Stencel Kazimierz  

   11.  Trzaska Joanna

   12.  Ustarbowska Karolina

   13.  Włodkowska Anna

   14.  Zajkowski Tomasz

   15.  Zaremba-Słomka Krystyna

 

-------- *** --------

II kadencja 2015 - 2019


Prezydium Rady;

1.  Przewodnicząca Rady Dzielnicy - Beata Łopatniuk (od 1.02.2017r)
2.  Z-ca Przewodniczącej Rady Dzielnicy Wielińska Katarzyna (od 17 marca 2017 r.)

Zarząd Dzielnicy :

3.  Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Stencel Kazimierz
4.  Z-ca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Zajkowski Tomasz
5.  Członek Zarządu Dzielnicy Perzyński Krzysztof

Pozostali Radni;

   6.  Gaffke Tomasz

   7.  Jabłoński Sławomir

  
8.  Kaczmarek Barbara (do 1 lutego 2017r. Przewodniczącą Rady)

   9. Kwiatkowska Elżbieta
(do 9 marca 2017r Z-cą Przewodniczącej Rady)

10.  Leszkiewicz Lena

11.  Łopatniuk Artur

12.  Milanowski Bartłomiej

13.  Raszkiewicz Waldemar

14.  Szczepaniec Irena

15.  Trybułowska Danuta

Zarząd Dzielnicy VII Dwór
Gdańsk 23 marca 2017 r.

-------  *****  -------

 

I  kadencja Rady Osiedla 2011 - 2015

  Władze Rady Osiedla VII Dwór

Przewodniczący Rady - Tomasz Zajkowski
Z-ca Przewodniczącego Rady - Katarzyna Walter

Przewodnicząca Zarządu - Beata Łopatniuk
Z-ca Przewodniczący Zarządu -
Kazimierz Stencel

  Radni Osiedla VII Dwór  - 
 
  1. Drapella Joanna
  2. Czapla Andrzej
  3. Gaffke Tomasz Franciszek
  4. Klebba Andrzej
  5  Łopatniuk Artur Krzysztof
  6. Łopatniuk Beata Łucja
  7. Niedźwiedzka Halina
  8. Nowicz Lech Marian
  9. Stencel Kazimierz
10. Taba Agnieszka Danuta
11. Walter Katarzyna Izabela
12. Włodkowska Anna Agnieszka
13. Zajkowski Tomasz Czesław    

 ===================================================================================

Wobec niżej wymienionych Radnych Osiedla :
   * Kruszewska (Bałachowska Marta Marzena
   * Nowak Jakub Łukasz
   * Sandach Marzena Maria
wygasły mandaty Radnego z uwagi na zmiane miejsca zameldowania

===================================================================================


W zależności od potrzeb mieszkańców, możliwe będzie rozważyć uruchomienia dyżurów Radnych dzielnicy przed południem. Prosimy mieszkańców o składanie swoich propozycji i wniosków za pośrednictwem skrzynek kontaktowych zamieszczonych przy gablotach informacyjnych Rady rozmieszczonych w naszej dzielnicy.

-------  ***  --------

 


Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja