Rada Dzielnicy VII Dwór

Budżet i Finanse Rady         
  
III  Kadencja 2019 - 2024


----  ***  ----

 
Konsultacje społeczne mieszkanców do budzetu RD na 2023 zostały zakończone dnia 16 grudnia 2022r o godz. 24:00

 
KONSULTACJE SPOŁECZNE DO BUDŻETU NA 2023 ROK TRWAJĄ
od  1 - 16 Grudnia 2022r.----  ***  ----

KONSULTACJE  SPOŁECZNE

  do budżetu Rady Dzielnicy w roku 2022 

----  ***  ----

KONSULTACJE  SPOŁECZNE

  do budżetu Rady Dzielnicy w roku 2020

W dniu 6 listopada 2019r. Rada Dzielnicy VII Dwór podjęła Uchwałę Nr VI/17/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu budżetu Rady Dzielnicy VII Dwór za kwotę 59 000 zł, na 2020 rok w okresie od 2-16 grudnia 2020r. (podstawa prawna: § 15 ust. pkt 8 Statutu Dzielnicy VII Dwór).

Szanowni Mieszkańcy „Dzielnicy VII Dwór”


W dniu Rada Dzielnicy VII Dwór podjęła Uchwałę Nr VI/17/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu budżetu Rady Dzielnicy VII Dwór na 2020 rok w okresie od 2-16 grudnia 2019r. (podstawa prawna: § 15 ust. pkt 8 Statutu Dzielnicy VII Dwór)

W związku z tym zwracamy się do mieszkańców o włączenie się w podział budżetu Rady Dzielnicy na 2020 rok wynoszący ok. 59 000 zł., zgłaszając swoje pomysły lub projekty na kartkach papieru, które należy składać do skrzynek kontaktowych umieszczonych pod gablotami przy ul. Michałows-kiego i Chełmońskiego lub do skrzynki na listy Rady Dzielnicy przy ul. Abrahama 15a.

Przy zgłaszaniu projektów lub pomysłów należy wziąć pod uwagę, że środki finansowe Rady Dzielnicy mogą być przeznaczone na organizację przedsięwzięć i wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie; poprawy warunków życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji, integracji mieszkańców, pomocy społecznej, ochrony środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz drobnych inwestycji.


Termin składania projektów upływa 25 listopada 2019 roku.


----  ***  ----

KONSULTACJE  SPOŁECZNE

 

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr II/6/19 Rady Dzielnicy VII Dwór z dnia 24 kwietnia 2019 r. poddaje się pod konsultację społeczną zgłoszonych propozycji do budżetu Rady Dzielnicy w roku 2019 organizację przedsięwzięć i wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie; poprawy warunków życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji, integracji mieszkańców, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz drobnych inwestycji na łączną kwotę 59 958 zł. 

 
  1. Dwie wycieczki krajoznawczo-edukacyjne dla mieszkańców - kwota 3600 zł.

  1. Chusty dla uczestników wycieczek - kwota 500 zł.

  1. Zakup 20 krzeseł ogrodowych składanych jako uzupełnienie siedzisk na sali obrad oraz na festyny i pikniki - kwota 1200 zł.

  1. Pawilon składany duży na imprezy dzielnicowe - kwota 1 800 zł.

  1. Zakup trzech gablot informacyjnych wolno-stojących (GZDiZ)- kwota 7 500 zł.

  1. Zakup i montaż 4 ławki z oparciem (Norblina i Chełmońskiego) - kwota 8 000 zł.

  1. Paczki świąteczne dla potrzebujących mieszkańców dzielnicy – kwota 3 600 zł.

  1. Spotkanie wigilijne dla mieszkańców z kolędowaniem - kwota 3  000 zł.

  1. Wykonanie chodnika po prawej stronie ul. Abrahama na odcinku od ul. Polanki i połączenie z chodnikiem usadowionym w obrębie nr 12 działka nr 532/2. (przy nowym parkingu) kwota 18 000 zł.

  1. Rezerwa 3758,00 złotych. 

Kto może głosować ?

 

Każdy pełnoletni mieszkaniec posiadający prawo wyborcze i zameldowany na pobyt stały w Dzielnicy VII Dwór. Może zgłosić swój projekt z podaniem wartości, projektu, miejsca zakupu lub nazwę wykonawcy - wpisując go w pole „Twoja wiadomość”.

 

Głosowanie trwa 14 dni w okresie 25 kwietnia godz. 00:01 do 9 maja 2019 r. godz. 23:59 wyłącznie drogą elektroniczną na stronie Rady Dzielnicy < radadzielnicyviidwor.pl.tl > w zakładce „Budżet 2019” gdzie wybieramy 3 projekty z spośród 11 propozycji w wykazie i wpisujemy ich numery w pole „Twoja wiadomość” wpisując nr projektu np; 15, 16, 17” a następnie klikamy „wyślij wiadomość”. Po wysłaniu oddanych głosów pokaże się napis: Dziękujemy za głosowanie na projekty budżetu Rady Dzielnicy 2019r.”

Osoby nie posiadające komputerów lub Internetu mogą głosować na budżet w siedzibie Rady Dzielnicy VII Dwór ul. Abrahama 15a podczas dyżuru Radnych dla mieszkańców (w czwartki w godz. 18:00-19:00).

Zarząd Dzielnicy
VII Dwór  

  

Wyniki przeprowadzonej konsultacji społecznej w dniach 11-26 lutego 2016 roku;

P R O T O K O Ł

z wyników przeprowadzonej konsultacji społecznej nad budżetem Rady Dzielnicy przeprowadzonej w dniach 11 – 26 lutego 2016 r

 

W dniu 29 lutego 2016 r. dokonano podliczenia zebranych głosów w wyniku przeprowadzonej konsultacji społecznej nad przedstawionymi wnioskami do budżetu Rady Dzielnicy VII Dwór na rok 2016 r., które przedstawiają się następująco;


Łącznie wydrukowano - 300 kart do głosowania od nr 1 do nr. 300.


Wydano ankiet łącznie do głosowania - 277 kart .

Oddano kart po głosowaniu - 221 kart, w tym;


1.   Zorganizowanie wieczerzy wigilijnej w 2016 r. dla najuboższych rodzin i mieszkańców oraz osób samotnych z dzielnicy - kwota 1 500 zł. - 129 głosy.


2. Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka w dniu 4 czerwca 2016 r. z zabawami, quizami i konkursami dla dzieci różnych grup wiekowych oraz rodziców – z osobą prowadzącą (kiełbaski z grilla, hod-dogi oraz napoje - gratis) – kwota 4 800 zł - 128 głosy.


3. Pomoc bytowa dla najuboższych rodzin naszej dzielnicy i zakup paczek świątecznych  w 2016 roku – kwota 3 000 zł. - 125 głosy.


4. Dofinansowanie festynu parafialno-osiedlowego we wrześniu 2016 r., w tym zakup napoi, drobnych nagród i słodyczy – kwota 1 200 zł. - 124 głosy.


5. Wyjazdy integracyjne dla mieszkańców autokarem w Bory Tucholskie w okresie sierpień - październik 2016 r, połączone z grzybobraniem - kwota 2 400 zł. - 108 głosy.


6. Wycieczka mieszkańców w okresie letnim na Kaszuby do ciekawych miejsc i Muzeum Kaszubskie w Kartuzach i Kaszubski Park Miniatur w Stryszej Budzie z biletami wstępu i przewodnikiem - kwota 1 910 zł. - 92 głosy.


7. Dofinansowanie zakupu regulowanych 12 ławek i 24 krzeseł dla klasy gimnazjalnej w ZSPiG nr 26 - kwota 2 665 zł. - 66 głosy.


8. Zakup czarnego słonecznika i karmy na zimę dla dziko żyjących i zimujących ptaków leśnych – 1000 zł, - 62 głosy.


9. Zorganizowanie konkursu dla mieszkańców i zakup nagród za „Najładniej ukwiecony balkon i najbardziej zadbany ogródek / skwer - kwota – 800 zł. - 52 głosy.


10. Wyjazd autokarem do Malborka i zwiedzanie zamku krzyżackiego - (autokar, bilety wstępu i przewodnik) – kwota 2 700 zł.- 33 głosy.


11. Sterylizacja i leczenie wolno bytujących kotów, kwota – 1 300 zł. - 28 głosy.


12. Zakup defibrylatora serca przy Domu Medycznym ul. Abrahama 25 – kwota 7 700 zł + koszty okresowe nie mniejsze niż 500 zł rocznie (2 x do roku przegląd techniczny oraz jednorazowe elektrody, - 22 głosy.


13. Zakup tablic informacyjnych o obowiązku sprzątania psich odchodów, kwota – 1.200 zł - 22 głosy.


14. Zakup i posadowienie 2 słupów ogłoszeniowych na umieszczanie przez mieszkańców drobnych ogłoszeń– kwota około 4 500 zł. - 16 głosy.


15. Ustawienie stojaka na rowery przy Cukierni POLANKA ul. Polanki róg Chełmońskiego - kwota – 600 zł. - 4 głosy


16. Sfinansowanie zakupu nagród w Turniej brydżowym mieszkańców – kwota 600 zł. - 3 głosy.

Gdańsk, dnia 29 lutego 2016 roku

-------  ***  -------

Rada Dzielnicy VII Dwór II-giej Kadencji na lata 2015 – 2019 w wyniku dobrej aktywności i frekwencji naszych wyborców otrzymała 0 25 % środków finansowych więcej i w roku 2015 stanowi to kwotę 17.955,00 zł.


Biorąc pod uwagę zaangażowanie mieszkańców w kampanię wyborczą Rada Dzielnicy VII Dwór oddała w ich ręce wybór zgłoszonych przedsięwzięć do budżetu Rady i zadecydują oraz dokonają wyboru, co jest najbardziej potrzebne naszej dzielnicy. Konsultacje społeczne potrwają do sierpnia 2015 r. W dniu 4 sierpnia podliczenie wyników konsultacji społecznej, sporządzenie protokołu i przedłożenie w dniu 5 sierpnia 2015 r na sesji Rady Dzielnicy.

Wyniki przeprowadzonej konsultacji:

  
 

P R O T O K O Ł

z dnia 4 sierpnia 2015 roku

z wyników przeprowadzonej konsultacji społecznej jaka odbyła się w dniach 27 lipca – 3 sierpnia 2015 r za pośrednictwem pisemnych ankiet, na których przedstawiono projekty inicjatywne do ujęcia w budżecie Rady Dzielnicy VII Dwór w 2015 roku.

Komisja w składzie;

Jabłoński Sławomir – Radny Dzielnicy VII Dwór

Kwiatkowska Elżbieta – Z-ca Przewodn. Rady Dzielnicy VII Dwór

Perzyński Krzysztof – Członek Zarządu Dzielnicy

Stencel Kazimierz – Przewodn. Zarządu Dzielnicy

Zajkowski Tomasz – Z-ca Przewodn. Zarządu Dzielnicy

ustaliła co następuje;

W dniu 25 lipca 2015 wydrukowano 200 sztuk ankiet, w dniu 29 lipca 2015 roku w wyniku zwiększonego zainteresowania mieszkańców w dwóch punktach dodrukowano 80 ankiet z tego 50 do sklepu warzywnego CYTRUS i 20 do Salonu Fryzjerskiego MICHAŁ, 10 ankiet do dyspozycji Radnych w biurze Rady Dzielnicy VII Dwór.

Łącznie wydrukowano - 280 ankiet do głosowania.

Wydano ankiet łącznie do głosowania - 181 sztuk .

Zdano ankiet z oddanymi głosami do wyznaczonych punktów - 126 sztuk.

Złożono wypełnionych ankiet do skrzynki pocztowej Rady Dzielnicy - 36 sztuk.

Nie wydano ankiet - 99 sztuk.

Pobrano ankiet i nie zdano ich - 19 sztuk.

Po zebraniu ankiet i podsumowaniu wyników oddanych głosów przez mieszkańców na wymienione w ankiecie projekty inicjatywne do budżetu Rady Dzielnicy na 2015 rok, uzyskano następujące wyniki:

1. Dofinansowanie posiłków dla uczniów Zespołu Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych nr 26 ul. VII Dwór 6. - 2000 zł, - 91 głosy

2. Pomoc bytowa dla najuboższych mieszkańców dzielnicy VII Dwór i zorganizowanie paczek świątecznych w 2015 roku – 2000 zł, - 90 głosy

3. Sfinansowanie zakupu przyborów szkolnych dla dzieci z ubogich rodzin - 1500 zł, - 82 głosy

4. Pomoc bytowa dla najuboższych rodzin Dzielnicy VII Dwór i organizacja wieczerzy wigilijnej w 2015 roku - 1000 zł, - 72 głosy

5. Sfinansowanie 10 sterylizacji wolno żyjących kotek na kwotę 1200 zł, - 59 głosy

6. Organizacja wyjazdu integracyjnego dla mieszkańców autokarem do Szwajcarii Kaszubskiej lub w Bory Tucholskie połączone z grzybobraniem 1300 zł, - 58 głosy

7. Zakup ogrodzenia dla kocich dwóch stołówek w pobliżu nasypu PKM – 1000 zł, - 58 głosy

8. Sfinansowanie zakupu tablic ostrzegawczo-informacyjnych dotyczących obowiązku sprzątania psich odchodów – 1200 zł, - 47 głosy

9. Zakup czarnego słonecznika i karmy na zimę dla dziko żyjących i zimujących ptaków leśnych – 500 zł, - 47 głosy

10. Utworzenie kroniki dzielnicy VII Dwór począwszy od 1959 roku – 500 zł, - 45 głosy

11. Organizacja festynu Dzielnicowego - kwota 3000 zł - 42 głosy

12. Sfinansowanie kosztów budowy strony internetowej Rady Dzielnicy VII Dwór -1300 zł - 41 głosy

13. Organizacja spotkań z ludźmi Nauki, Kultury, Sztuki, Sportu w 2015 r – 1000 zł, - 30 głosy

14. Sfinansowanie opłat związanych z utrzymaniem serwera i domeny internetowej Rady Dzielnicy - 250 zł, - 29 głosy

15. Organizacja wyjazdu integracyjnego dla mieszkańców autokarem do Szymbarku i zwiedzanie domu stojącego na dachu – 2000 zł, - 27 głosy

Wszystkie ankiety na których mieszkańcy oddali swoje głosy do projektu budżetu Rady Dzielnicy zostały ponumerowane od 1 do 162 i zabezpieczone w kopercie załączonej do niniejszego protokołu.

Uwaga ;

Liczba wybranych projektów inicjatywnych nie pokrywa się z ilością ankiet i 5-cio punktowym wyborem, ponieważ kilka ankiet zawiera po 7 skreśleń, a kilka od 3 do 4 skreśleń.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i jako zgodny ze stanem faktyczny podpisali; Elżbieta Kwiatkowska, Kazimierz Stencel, Tomasz Zajkowski, Krzysztof Perzyński, Sławomir Jabłoński.


Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2015 roku


------  ***  ------

I-wsza kadencja na lata 2011-2015

Budżet dla Rady Osiedla VII Dwór na 2012 rok, jaki otrzymała z Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Kwota pieniędzy uzależniona jest od udziału mieszkańców w wyborach do Rad osiedli. W  przypadku VII Dworu 8 maja 2011r. na 3289 osób uprawionych do głosowania w wyborach wzięło udział tylko 396 osób uprawnionych. tj. 10,7%. Gdyby w głosowaniu na Radnych osiedla wzieło udział conajmniej 550 osób Osiedle otrzymałoby od Miasta w 2012r kwotę nie spełna 23 tys. i można byłoby za takie pieniądze wykonać monitoring na jednej ulicy osiedlowej.
 
Budżet dla Rady Osiedla VII Dwór od maja do końca 2011r  otrzymała 10 187  zł.
Podział otrzymanych środków budżetowych na 2011 rok został rozdysponowany zgodnie z podjętą uchwałą Nr III/06/11 Rady Osiedla VII Dwór z dnia 13.06.2011 roku - w sprawie przeznaczenia środków finansowych (czyt. Uchwały)

Budżet dla Rady Osiedla VII Dwór na 2012 rok, jaki ma otrzymać 15 144 zł.
Podział otrzymanych środków budżetowych na 2011 rok został rozdysponowany zgodnie z podjętą uchwałą Nr VIII/12/12 Rady Osiedla VII Dwór z dnia 20 lutego 2012 roku - w sprawie przeznaczenia środków finansowych (czyt. Uchwały)

Budżet dla Rady Osiedla VII Dwór na 2013 rok, jaki ma otrzymać 14 928 zł.
Podział otrzymanych środków budżetowych na 2011 rok został rozdysponowany zgodnie z podjętą uchwałą Nr XVI/26/13 Rady Osiedla VII Dwór z dnia 18 marca 2013r - w sprawie przeznaczenia środków finansowych (czyt. Uchwały)

Budżet dla Rady Osiedla VII Dwór na 2014 rok, jaki ma otrzymać 14 680 zł.

Podział otrzymanych środków budżetowych na 2014 rok został rozdysponowany zgodnie z podjętą uchwałą Nr   - w sprawie przeznaczenia środków finansowych (czyt. Uchwały)

 
-------  Zarząd Osiedla VII Dwór  --------
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja