Rada Dzielnicy VII Dwór

Informacje i komunikaty


Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej oferty w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa Ekonomicznego w Gdańsku od 16 do 20 kwietnia 2018 r.

16 kwietnia, godz. 10.30 - 13.30 - spotkanie informacyjne dla seniorów w Europejskim Centrum Solidarności przy Pl. Solidarności 1 (sala nr 4 na III piętrze) w zakresie bezpieczeństwa zawierania umów, produktów bankowych oraz przeciwdziałania oszustwom "na wnuczka".


 

16 kwietnia, godz. 13.00 - 17.00 oraz 18 kwietnia w godz. 9.00 – 13.00 – w Kancelarii Radców Prawnych przy ul. Kartuskiej 67/4, porady prawne z zakresu upadłości konsumenckiej


 

16 i 18 kwietnia w godz. 9.00 – 12.30 w Narodowym Banku Polskim przy ul. Okopowej 1 odbędą się warsztaty edukacyjne dla młodzieży i seniorów.


 

17 kwietnia, godz. 9.00 - 14.00 - Otwarty Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w plenerze przy ul. Karmelickiej w Gdańsku (przed kinem Krewetka) - bezpłatne porady prawne, zawodowe, finansowe i specjalistyczne udzielane m.in. przez specjalistów z WUP, GZNK, UKE, Pomorskiej Izby Adwokackiej i funkcjonariuszy Policji.


 

18 kwietnia od godz. 12.00 - spotkanie seniorów w Europejskim Centrum Solidarności
z Agnieszką Kapała – Sokalską z Pomorskiej Izby Adwokackiej oraz Dorotą Wollenszleger - Gałuszką z Centrum „Kobieta i Rozwód”.


 

19 kwietnia, w godz. 9.30 - 13.30 spotkanie dla młodzieży w Centrum BEiWOZ
przy Al. Grunwaldzkiej 8, w zakresie zawierania umów i produktów bankowych, przeciwdziałania oszustwom oraz bezpieczeństwa w podejmowaniu pracy za granicą i porad na temat bezpiecznego korzystania z usług agencji zatrudnienia (WUP).


 

Od 16 do 20 kwietnia:


 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza przede wszystkim seniorów
do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych, w pełnym zakresie tematycznym:

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach od 7.30 do 15.30, w środę w godz. od 8 do 17 i w piątek w godz. od 7.30 do 14.30 w Centrach Pracy Socjalnej (adresy: www.mopr.gda.pl). Na miejscu można także skorzystać z porad psychologów MOPR,

od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.30 do 17 w ramach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej w 9 punktach MOPR przy ul. Dyrekcyjnej 5.

Wsparcie dla seniorów oraz osób spełniających kryteria ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach organizacji pozarządowych, koordynowanych przez MOPR:

- ul. Grunwaldzka 5, pon. godz. 10 - 14, wt. 15.30 - 19.30, śr. 8.30 – 12.30, czw. i piąt. 10 –14

- ul. Opata Rybińskiego 10, pon. godz. 9 – 13, wt. 14 – 18, śr. 8 – 12, czw. i piąt. 10 - 14
- ul. Hoża 4, pon. i wt. godz. 15 – 19, śr. 11.30 - 15.30, czw. i piąt. 15 - 19

- ul. Gościnna 10, pon. godz. 16 – 20, wt. 8.30 - 12.30, śr. 13 – 17, czw. i piąt. 15 - 19

- ul. Jagiellońska 11, pon. i wt. godz. 16 – 20, śr. 13 – 17, czw. 8 - 13, piąt. 8 - 12

- ul. Północna 5, pon. 15 – 19, wt. 9 – 13, śr., czw. i piąt. 15 - 19

- ul. Kisielewskiego 12, pon. i wt. godz. 13.45 - 17.45, śr. 8.30 – 12.30, czw. 9.15 - 13.15,

piąt. 13.45 - 17.45

- ul. Jaśkowa Dolina 105, pon. i wt. godz. 16 – 20, śr. i czw. 8 – 12, piąt. 8 - 13

- Stowarzyszenie Jasień, ul. Zakopiańska 40, dni powszednie godz. 8.30 -12.30

- ul. Reduta Wyskok 2, pon. i wt. godz. 9 – 13, śr. 13.15 - 17.15, czw. 14 – 18, piąt. 9 – 13.


 

Spotkania prawno – edukacyjne, w dzielnicach miasta – tematy i adresy: www.mopr.gda.pl (zakładka aktualności) oraz załącznik.

Od 16 do 20 kwietnia:

Gdańskie Centrum Świadczeń przy ul. 3 Maja zaprasza do stoiska informacyjnego
w Dziale Obsługi Mieszkańców.
Pracownicy Centrum udzielą tam informacji dot. wypłacanych świadczeń, szczególnie dedykowanych rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych, którzy nie wywiązują się ze swoich obowiązków.

Godziny funkcjonowania stoiska GCŚ: poniedziałek 8.00 - 15.30, wtorek 8.00 – 15.00,
środa 8.00 – 17.00, czwartek 8.00 -15.00, piątek 8.00 – 15.00.


 

 

 

Edukacja prawna, w szczególności w Tygodniu Bezpieczeństwa Ekonomicznego 16 - 20.04.2018 r.

 

Wykłady, dyskusje, analizy przypadków, odpowiedzi na pytania, szkolenia - prowadzone przez prawników.

 

Miejsce realizacji

Termin

Temat

Realizator

Podmiot współpracujący

Odbiorcy

Siedziba Rady
Dzielnicy Oliwa

ul. Opata Rybińskiego 10


 

30.03. 2018 r. piątek
godz. 12.00-14.00

"Odszkodowanie - czy mi się
należy?".


 

Instytut Metropolitalny


 

Rada Dzielnicy Oliwa/MOPR


 

Mieszkańcy dzielnicy Oliwa, seniorzy, osoby zainteresowane

16.04.2018 r. poniedz.
godz. 13.00-15.00


 

"Umowa korzystna i bezpieczna".

 

19.04.2018 r. czwartek
godz. 10.00-12.00

"Dług a obowiązek
zapłaty".


 

27.04.2018 r. piątek
godz. 12.00-14.00

"Uprawnienia pracownicze i
rodzicielskie - poznaj swoje prawa".


 

DPS Hoża 4 sala 52

wskazane kluby seniora


 

18.04.2018 r. środa

godz. 11.00-13.00

ABC dłużnika".


 

SAS

DPS Hoża/MOPR

Mieszkańcy dzielnicy Stogi, Przeróbka, seniorzy, osoby zainteresowane

Dzienny Dom Pomocy
„Pod Cisem”
ul. Sternicza 2
80-523 Gdańsk

18.04.2018r. środa

godz. 12.00-14.00


 

Bądź świadomym konsumentem” – prawa i obowiązki konsumenta

Dogma

Fundacja Sprawni Inaczej/MOPR

Mieszkańcy dzielnicy Brzeźno, Nowy Port, seniorzy, osoby zainteresowane

CPS 1

10.04.2018 r. wtorek

godz. 9.30-11.00

Postępowanie egzekucyjne” - co to znaczy, prawa i obowiązki dłużnika, egzekutora i wierzyciela.

Uczestnicy GPS (PAI)

Ul. Reduta Wyskok 2, Śródmieście.

19.04.2018 r. czwartek

godz. 14.30-16.00


 


 


 

Prawa, w tym spadkowe, mieszkańca małej i dużej wspólnoty mieszkaniowej”


 

FOSA

ISE/MOPR

Mieszkańcy Dolnego Miasta, Śródmieścia,

Klub seniora

ul. Wajdeloty 28 A

18.04.2018 r. środa

godz. 15.00-17.00


 

Przedawnienie roszczeń jako skuteczny sposób uniknięcia zadłużenia” wykład rozszerzony o kwestie zabezpieczenia spraw

Prawa i obowiązki osób starszych związane z przekazaniem mieszkania na rzecz osób najbliższych”

Klub seniora

Mieszkańcy Wrzeszcza, seniorzy, osoby zainteresowane

Klub Szafir ul. Kombatantów 4 (Klub SM Rozstaje)

20.04.2018 r. piątek

godz. 17.00-18.30

Umowy konsumenckie zawierane przez seniorów”

Teneo

Klub Szafir (Klub SM Rozstaje)/MOPR

Mieszkańcy dzielnicy Rozstaje, seniorzy, osoby zainteresowane


 

Klub Szafir ul. Kombatantów 4 (Klub SM Rozstaje)


 

11.05.2018 r. piątek

godz. 17.00-18.30

Prawa i obowiązki dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym”

Klub Szafir (Klub SM Rozstaje)/MOPR

Mieszkańcy dzielnicy Rozstaje, seniorzy, osoby zainteresowane

Siedziba DPS ul. Wajdeloty 28 A

18.04.2018 r.

godz. 10.00-12.00

Wiem co podpisuję” - bezpieczeństwo w zawieraniu umów o dostawę mediów" - jak uchronić się przed dublowaniem umowy.


 

Radca prawny z NPP


 

DPS Wajdeloty/ MOPR

Mieszkańcy dzielnicy Wrzeszcz, seniorzy, osoby zainteresowane

MOPR Centrum Pracy Socjalnej 1 ul. Modrzewskiego 2a


 

18.04. 2018 r. środa

godz. 14.00 - 16.00

Uwaga na produkty finansowe” – polisolokaty, pożyczki, przewłaszczenie na zabezpieczenie nieruchomości, ochrona osób starszych.

Radca prawny Artur Malinowski

Radca prawny/MOPR

Asystenci rodziny, pracownicy socjalni MOPR

CPS 2, sala konferencyjna

17.04.2018 r.

9.00 - 14.00

Trening ekonomiczny”

Barbara Korwel-Rajska

CPS 2

CPS 2- pracownicy socjalni, asystenci rodzin

 

----- *** ----- 

 

Głosowanie nad projektem budżetu Rady Dzielnicy VII Dwór na 2017 rok - zakończone 15 lutego 2017 r.

Rada Dzielnicy VII Dwór otrzymała z Urzędu Miasta Gdańska na 2017 rok środki finansowe w kwocie 17.495,00 zł. i  przedstawiła mieszkańcom propozycje zgłoszone przez Radnych i Mieszkańców do ujęcia w budżecie i realizacji projekty z budżetu Rady na 2017 rok, które poddała do konsultacji społecznej.

Oto wyniki

Łącznie na 9 projektów zgłoszonych do budżetu Rady na 2017 rok oddano 102 głosy w następującej kolejności;

 1. Wyjazd integracyjny mieszkańców i zwiedzanie ciekawych miejsc – 21 głosów.

 1. Zorganizowanie pikniku dla mieszkańców – 20 głosów.

 1. Zakup 6-ciu słupków i tablic administracyjnych z nazwą “VII DWÓR” - 14 głosów.

 1. Pomoc bytowa dla potrzebujących w postaci paczek świątecznych – 12 głosów.

 1. Dofinansowanie zawodów sportowych dzieci z Przedszkola nr 42 „Dolina Smyków” ul. Michałowskiego – 12 głosów.

 1. Dofinansowanie festynu parafialnego – 9 głosów.

 1. Naprawa i koszty utrzymanie dzielnicowego monitoringu wizualnego przy ul. Piotra Norblina 23 i Michałowskiego 37 – 7 głosów.

 1. Organizacja wigilii dla mieszkańców – 6 głosów.

 1. Konkurs dzielnicowy na „Najpiękniej ukwiecony balkon i ogródek przydomowy” - 2 głosy.


---------- *** ----------
 

Informacja dla mieszkańców

          Z przyczyn formalno-prawnych wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu "VII Dwór w rejonie ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego w mieście Gdańsku", planowane w dniach 30.12.2016r. ÷ 31.01.2017r., nie odbędzie się.
Planujemy wyłożenie ww. projektu planu w lutym. Proszę o umieszczenie tej informacji na tablicy ogłoszeń Rady Dzielnicy VII Dwór

Z poważaniem
Tomasz Sojak
Biuro Rozwoju Gdańska

---------- *** ----------

 
Rozstrzygnięto konkurs dzielnicowy na "Najładniej ukwiecony balkon, ogródek i skwerek przydomowy" w 2016r.

G R A T U  L U J E M Y
  

-----------  ****  -----------

           Zdjęcia z wycieczki naszych mieszkańców do Sianowa i Stryszej Budy k/ Mirachowa dnia 27 lipca 2016r. zostały umieszczone w galerii zdjęć.

Gdańsk, dnia 30.07.2016r.

                                                                                                       Kazimierz Stencel
 Przewodniczący Zarządu
Dzielnicy
 VII Dwór

 -----------  ****  -----------

K o m u n i ka t 

W 15 sierpnia 2016 roku zakończono przyjmowanie zgłoszeń o przystąpieniu do  I edycji konkursu dla mieszkańców  na; 

 • najpiękniej ukwiecony balkon,

 • najbardziej zadbany skwerek przydomowy,

 • najbardziej zadbany i ukwiecony ogródek przydomowy,
   

  Konkurs trwać będzie do 15 września 2016r. Podsumowanie konkursu upiększenia naszej dzielnicy nastąpi 28 września 2016r. Wyniki konkursu zostaną umieszczone w gablotach Rady Dzielnicy i na stronach internetowych dzielnicy VII Dworu  http://viidwor.pl.tl   i Rady Dzielnicy http://radadzielnicyviidwor.pl.tl . Ponadto każdy z uczestników konkursu zostanie powiadomiony pisemnie.
          Na wszystkich uczestników konkursu czekają dyplomy a na zwycięzców - nagrody książkowe.
Kazimierz Stencel
Przewodniczący Zarządu
Dzielnicy VII Dwór

 

-----------  ****  ----------- 

Wejdź na stronę Budżet Obywatelski 2017 https://gdansk.zetwibo.pl/projekty?TaskProposeSearch%5BtaskTypeIds%5D%5B%5D=27 i zobacz kto i jakie projekty złożył dla Dzielnicy VII Dwór.

-----------  ****  ----------- 

Wejdź w zakładkę Budżet Obywatelski  http://www.gdansk.pl/urzad/budzet-obywatelski,2039,40029.html  i sprawdź, jakie projekty Dzielnicy VII Dwór wygrały i będą zrealizowane w 2016 r

-----------  ****  -----------