Rada Dzielnicy VII Dwór

Informacje i komunikaty


-----  ***  -----


Sylwetka Pawła Adamowicza prezydenta Miasta Gdańska (1965 - 2019)
https://www.gdansk.pl/wiadomosci/sylwetka-pawla-adamowicza-prezydenta-miasta-gdanska-1965-2019,a,135807

-----  ***  -----

     Wycieczka mieszkańców VII Dworu do  Fromborka i Elbląga można zaliczyć do udanych. W kompleksie Muzeum M. Kopernika zwiedzano Bazylikę z grobem Mikołaja Kopernika, odbyto seans w Planetarium, zwiedzono dawny szpitala pw św. Ducha z kaplicą św. Anny oraz zwiedzono Park Astronomiczny. Z uwagi na rezerwację wprowadzoną dla wycieczek przez Muzeum M. Kopernika podczas zwiedzania była koniecznością szybkiego przemieszczenia się w terenie i w obiektach. W Elblągu zwiedzono Katedrę św. Mikołaja oraz kościół założony niegdyś przez ewangelików.
Na zakończenie wycieczki Rada Dzielnicy wspólnie z ks. proboszczem Mirosławem Parackim i proboszczem elbląskiej parafii zorganizowali dla wycieczkowiczów grilla, kawę, herbatę i ciasto.

Zdjęcia z wycieczki do Fromborka i Elbląga dostępne są w zakładce "Festyny, Pikniki, Dni sąsiadów, Wycieczki" - album nr 29 i nr 30.

-----  ***  -----

 

Gdańsk, dnia 10.07.2018 r.

L.dz.-84/2018/RDz 

 

K o m u n i k a t

Rada dzielnicy VII Dwór w Gdańsku informuje, że w związku z przerwą wakacyjną dyżury Radnych Dzielnicy, dzielnicowego Strażnika Miejskiego i dzielnicowego Policjanta zostają zawieszone na okres od 18 lipca do 17 sierpnia 2018 roku.

Po tym terminie wszystkie dyżury będą odbywały się zgodnie z harmonogramem w środy w godz. 17:00 -18:30

             Serdecznie zapraszamy

-----  ***  -----

Wycieczka mieszkańców VII Dworu do Bytowa była udana. Odwiedzano Cerkiew Grekokatolicką pw św. Jerzego oraz zwiedzono Zamek krzyżacki z Muzeum w którym można było oglądać i podziwiać różne przedmioty począwszy od rolnictwa, rybołówstwa, kowalstwa, bednarstwa, wyposażenia kuchni, pokoju gościnnego, jadłodajni itd., wszystko z XIV-XIX wieku.

Zdjęcia z wycieczki z Cerkwi i Muzeum dostępne są w zakładce "Festyny, Pikniki, Dni sąsiadów, Wycieczki" - album nr 27 i nr 28.

--------  ***  --------


----- *** -----  

 

 

Głosowanie nad projektem budżetu Rady Dzielnicy VII Dwór na 2017 rok - zakończone 15 lutego 2017 r.

 

Rada Dzielnicy VII Dwór otrzymała z Urzędu Miasta Gdańska na 2017 rok środki finansowe w kwocie 17.495,00 zł. i  przedstawiła mieszkańcom propozycje zgłoszone przez Radnych i Mieszkańców do ujęcia w budżecie i realizacji projekty z budżetu Rady na 2017 rok, które poddała do konsultacji społecznej.

Oto wyniki

Łącznie na 9 projektów zgłoszonych do budżetu Rady na 2017 rok oddano 102 głosy w następującej kolejności;

 1. Wyjazd integracyjny mieszkańców i zwiedzanie ciekawych miejsc – 21 głosów.

 1. Zorganizowanie pikniku dla mieszkańców – 20 głosów.

 1. Zakup 6-ciu słupków i tablic administracyjnych z nazwą “VII DWÓR” - 14 głosów.

 1. Pomoc bytowa dla potrzebujących w postaci paczek świątecznych – 12 głosów.

 1. Dofinansowanie zawodów sportowych dzieci z Przedszkola nr 42 „Dolina Smyków” ul. Michałowskiego – 12 głosów.

 1. Dofinansowanie festynu parafialnego – 9 głosów.

 1. Naprawa i koszty utrzymanie dzielnicowego monitoringu wizualnego przy ul. Piotra Norblina 23 i Michałowskiego 37 – 7 głosów.

 1. Organizacja wigilii dla mieszkańców – 6 głosów.

 1. Konkurs dzielnicowy na „Najpiękniej ukwiecony balkon i ogródek przydomowy” - 2 głosy.

 

---------- *** ---------- 

 

Informacja dla mieszkańców

          Z przyczyn formalno-prawnych wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu "VII Dwór w rejonie ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego w mieście Gdańsku", planowane w dniach 30.12.2016r. ÷ 31.01.2017r., nie odbędzie się.
Planujemy wyłożenie ww. projektu planu w lutym. Proszę o umieszczenie tej informacji na tablicy ogłoszeń Rady Dzielnicy VII Dwór

Z poważaniem
Tomasz Sojak
Biuro Rozwoju Gdańska

---------- *** ----------

 
Rozstrzygnięto konkurs dzielnicowy na "Najładniej ukwiecony balkon, ogródek i skwerek przydomowy" w 2016r.

G R A T U  L U J E M Y
  

-----------  ****  -----------

           Zdjęcia z wycieczki naszych mieszkańców do Sianowa i Stryszej Budy k/ Mirachowa dnia 27 lipca 2016r. zostały umieszczone w galerii zdjęć.

 -----------  ****  -----------

 

K o m u n i ka t 

W 15 sierpnia 2016 roku zakończono przyjmowanie zgłoszeń o przystąpieniu do  I edycji konkursu dla mieszkańców  na; 

 • najpiękniej ukwiecony balkon,

 • najbardziej zadbany skwerek przydomowy,

 • najbardziej zadbany i ukwiecony ogródek przydomowy,

   

      Konkurs trwać będzie do 15 września 2016r. Podsumowanie konkursu upiększenia naszej dzielnicy nastąpi 28 września 2016r. Wyniki konkursu zostaną umieszczone w gablotach Rady Dzielnicy i na stronach internetowych dzielnicy VII Dworu  https://viidwor.pl.tl   i Rady Dzielnicy https://radadzielnicyviidwor.pl.tl . Ponadto każdy z uczestników konkursu zostanie powiadomiony pisemnie.
  Na wszystkich uczestników konkursu czekają dyplomy a na zwycięzców - nagrody książkowe.

 -----------  ****  -----------

Wejdź na stronę Budżet Obywatelski 2017 https://gdansk.zetwibo.pl/projekty?TaskProposeSearch%5BtaskTypeIds%5D%5B%5D=27 i zobacz kto i jakie projekty złożył dla Dzielnicy VII Dwór.

-----------  ****  -----------