Rada Dzielnicy VII Dwór

BUDŻET 2024 RD VII DWÓR

Środki finansowe na działalność statutową Rady Dzielnicy w kwocie około 85 906,70 zł i zgodnie z § 34 ust. 3 Statutu Dzielnicy VII Dwór mogą być przeznaczone na organizację przedsięwzięć i wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie: poprawy warunków życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji, integracji mieszkańców, pomocy społecznej, ochrony środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz drobnych inwestycji. Zgłaszane projekty z fikcyjnych lub z usuniętych adresów mailowych nie będą brane pod uwagę.

Twój adres email:
Twoje imię:
Tytuł:
:
Twoja wiadomość:

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja