Rada Dzielnicy VII Dwór

KOMUNIKATY

Zapraszam mieszkanców do zapoznania sie ze złożonymi projektami obywatelskimi do Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok, śledzenia kalendarza BO2021 i zaangażowania jaknajwięksej liczby mieskanców do głosowania.

https://gdansk.zetwibo.pl/projektyTaskProposeSearch%5BtaskTypeIds%5D%5B%5D=28&TaskProposeSearch%5Bstatuses%5D%5B%
5D=2&TaskProposeSearch%5Bstatuses%5D%5B%5D=3&TaskProposeSearch%5Bstatuses%5D%5B%5D=4&TaskProposeSearch%5
Bstatuses%5D%5B%5D=5&TaskProposeSearch%5Bstatuses%5D%5B%5D=-1&TaskProposeSearch%5Bstatuses%5D%5B%5D=-2

Ponieważ Budżet Obywatelski jest inicjatywą obywatelską zachęcamy wszystkich mieszkańców do aktywności i na bieżąco śledzenia kalendarza BO2021 oraz czytania informacji zamieszczonych w tablicach informacyjnych na terenie dzielnicy związane z głosowaniem na poszczególne projekty i mobilizacji mieszkańców, żeby wzięli udział w głosowaniu. Projekt / projekty, które zdobędą najwięcej głosów, zostana w roku 2021 wykonane.

Rada Dzielnicy VII Dwór

 

 

  Szanowni mieszkańcy Dzielnicy VII Dwór
 

        Jest kolejna szansa zrobienia w dzielnicy czegoś, co Was od lat irytuje. Złóżcie swoje projekty obywatelskie z tą satysfakcją, że coś zrobiliście dla siebie i mieszkańców. Kwota przeznaczona na projekty dzielnicowe dla naszej dzielnicy wynosi 264 350 zł w tym jest kwota 52 870 zł wyłącznie na projekty tzw. „Zielony Budżet” są bardzo znaczne dla naszej dzielnicy. Mam nadzieję, że tym razem już nikt nie będzie składał wniosku o remont ul. Michałowskiego, (ma być wyremontowana od ul. Norblina do pętli w br w ramach BO-2020) ponieważ żaden projekt obywatelski nie może być kontynuowany dużej niż 2 lata (tak stanowi ustawa).

Kazimierz Stencel
Przewodniczący Zarządu
Dzielnicy VII Dwór


 

 

 

-----  ***  -----   Rada Dzielnicy VII Dwór prosi mieszkańców o wyczulenie swoich domowników i sąsiadów a zwłaszcza osób samotnych i Seniorów aby nie wpuszczali żadnych osób pod pretekstem 
przeprowadzenia dezynfekcji mieszkania z powodu Koronawirusa lub innym, gdyż w ten sposób działają grupy złodziei okradające mieszkania.

W tym celu Państwowa Inspekcja Sanitarna wydała komunikat.