Rada Dzielnicy VII Dwór

Informacje i komunikaty

 

          Rada Dzielnicy VII Dwór informuje, że od dnia 1 sierpnia 2018 roku przyjmuje zapisy mieszkańców naszej dzielnicy na wycieczkę autokarową do Fromborka i Elbląga pod nr tel. 530 802 170 od poniedziałku do piątku (prócz sobót i niedziel) w godz. 10oo – 18oo do wyczerpania wolnych miejsc.

W programie wycieczki jest zwiedzanie:

 • Muzeum Mikołaja Kopernika w Fromborku.

 • Planetarium - Muzeum Mikołaja Kopernika w Fromborku

 • Park Astronomiczny - Muzeum Mikołaja Kopernika w Fromborku.

Czas zwiedzania w/wym. obiektów ok. 3 godz.

W drodze powrotnej planowane jest - zwiedzanie Katedry w Elblągu.

Koszty autokaru pokrywa Rada Dzielnicy VII Dwór ze środków finansowych na działalność statutową. Natomiast koszty biletów wstępu do Muzeum, Planetarium, Parku Astronomicznego i Katedry pokrywa każdy uczestnik wycieczki indywidualnie w zależności od posiadanych zniżek.

Ceny biletów grupowych:

 • Muzeum normalny, bilet normalny – 8,00 zł / ulgowy – 4,00 zł.

 • Planetarium + seans, bilet normalny - 10,00 zł, / ulgowy 6,00 zł.

 • Park Astronomiczny, bilet normalny - 10,00 zł, / ulgowy 6,00 zł.

Prawo do grupowego ulgowego biletu mają: uczeń, student, rencista i emeryt posiadający przy wejściu ważną legitymację.

Zbiórka w dniu wyjazdu 16.08.2018 r. godz. 7:30 obok kościoła ul. Abrahama róg ul. Norblina. Odjazd punktualnie o godz. 7:50.

* Pieniądze na bilety będą zbierane przy wejściu do autokaru.

Uwaga!

* Ze względu na ograniczony czas wycieczki i pokonanie na pieszo znacznych odległości między obiektami, które będziemy zwiedzać, prosimy o zapisywanie się na wycieczkę osób które nie mają problemów z szybkim i sprawnym przemieszczaniem się.

* Osoby, które zapisały się na wycieczkę i z przyczyn losowych nie będą mogły pojechać, proszę zgłosić ten fakt pod nr tel. 530 802 170 najpóźniej na 2 dni przez terminem wyjazdu, aby mogły skorzystać z wolnego miejsca inne chętne osoby.


-----  ***  -----

Gdańsk, dnia 10.07.2018 r.

L.dz.-84/2018/RDz

K o m u n i k a t

Rada dzielnicy VII Dwór w Gdańsku informuje, że w związku z przerwą wakacyjną dyżury Radnych Dzielnicy, dzielnicowego Strażnika Miejskiego i dzielnicowego Policjanta zostają zawieszone na okres od 18 lipca do 17 sierpnia 2018 roku.

Po tym terminie wszystkie dyżury będą odbywały się zgodnie z harmonogramem w środy w godz. 17:00 -18:30

             Serdecznie zapraszamy.

         Przewodnicząca
Rady Dzielnicy VII Dwór

Rada Dzielnicy VII Dwór ul. Abrahama 15A 80-307 Gdańsk, tel. stacj. 58 34 67 301, kom. 530 802 170 e-meil; viidwor.gdansk@wp..pl ,   www.RadaDzielnicyVIIDwor.pl.tl , Statut Dzielnicy VII Dwór – stanowiący załącznik do Uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańskaz dnia 24 kwietnia 2014 r. ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 30 maja 2014 roku poz. 2022, z późn. zm.

-----  ***  -----


Wycieczka mieszkańców VII Dworu do Bytowa była udana. Odwiedzano Cerkiew Grekokatolicką pw św. Jerzego oraz zwiedzono Zamek krzyżacki z Muzeum w którym można było oglądać i podziwiać różne przedmioty począwszy od rolnictwa, rybołówstwa, kowalstwa, bednarstwa, wyposażenia kuchni, pokoju gościnnego, jadłodajni itd., wszystko z XIV-XIX wieku.

Zdjęcia z wycieczki z Cerkwi i Muzeum dostępne są w zakładce "Festyny, Pikniki, Dni sąsiadów, Wycieczki" - album nr 27 i nr 28.

--------  ***  --------


----- *** ----- 

Głosowanie nad projektem budżetu Rady Dzielnicy VII Dwór na 2017 rok - zakończone 15 lutego 2017 r.

 

Rada Dzielnicy VII Dwór otrzymała z Urzędu Miasta Gdańska na 2017 rok środki finansowe w kwocie 17.495,00 zł. i  przedstawiła mieszkańcom propozycje zgłoszone przez Radnych i Mieszkańców do ujęcia w budżecie i realizacji projekty z budżetu Rady na 2017 rok, które poddała do konsultacji społecznej.

Oto wyniki

Łącznie na 9 projektów zgłoszonych do budżetu Rady na 2017 rok oddano 102 głosy w następującej kolejności;

 1. Wyjazd integracyjny mieszkańców i zwiedzanie ciekawych miejsc – 21 głosów.

 1. Zorganizowanie pikniku dla mieszkańców – 20 głosów.

 1. Zakup 6-ciu słupków i tablic administracyjnych z nazwą “VII DWÓR” - 14 głosów.

 1. Pomoc bytowa dla potrzebujących w postaci paczek świątecznych – 12 głosów.

 1. Dofinansowanie zawodów sportowych dzieci z Przedszkola nr 42 „Dolina Smyków” ul. Michałowskiego – 12 głosów.

 1. Dofinansowanie festynu parafialnego – 9 głosów.

 1. Naprawa i koszty utrzymanie dzielnicowego monitoringu wizualnego przy ul. Piotra Norblina 23 i Michałowskiego 37 – 7 głosów.

 1. Organizacja wigilii dla mieszkańców – 6 głosów.

 1. Konkurs dzielnicowy na „Najpiękniej ukwiecony balkon i ogródek przydomowy” - 2 głosy.


---------- *** ----------
 

Informacja dla mieszkańców

          Z przyczyn formalno-prawnych wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu "VII Dwór w rejonie ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego w mieście Gdańsku", planowane w dniach 30.12.2016r. ÷ 31.01.2017r., nie odbędzie się.
Planujemy wyłożenie ww. projektu planu w lutym. Proszę o umieszczenie tej informacji na tablicy ogłoszeń Rady Dzielnicy VII Dwór

Z poważaniem
Tomasz Sojak
Biuro Rozwoju Gdańska

---------- *** ----------

 
Rozstrzygnięto konkurs dzielnicowy na "Najładniej ukwiecony balkon, ogródek i skwerek przydomowy" w 2016r.

G R A T U  L U J E M Y
  

-----------  ****  -----------

           Zdjęcia z wycieczki naszych mieszkańców do Sianowa i Stryszej Budy k/ Mirachowa dnia 27 lipca 2016r. zostały umieszczone w galerii zdjęć.

Gdańsk, dnia 30.07.2016r.

                                                                                                       Kazimierz Stencel
 Przewodniczący Zarządu
Dzielnicy
 VII Dwór

 -----------  ****  -----------

K o m u n i ka t 

W 15 sierpnia 2016 roku zakończono przyjmowanie zgłoszeń o przystąpieniu do  I edycji konkursu dla mieszkańców  na; 

 • najpiękniej ukwiecony balkon,

 • najbardziej zadbany skwerek przydomowy,

 • najbardziej zadbany i ukwiecony ogródek przydomowy,
   

  Konkurs trwać będzie do 15 września 2016r. Podsumowanie konkursu upiększenia naszej dzielnicy nastąpi 28 września 2016r. Wyniki konkursu zostaną umieszczone w gablotach Rady Dzielnicy i na stronach internetowych dzielnicy VII Dworu  https://viidwor.pl.tl   i Rady Dzielnicy https://radadzielnicyviidwor.pl.tl . Ponadto każdy z uczestników konkursu zostanie powiadomiony pisemnie.
          Na wszystkich uczestników konkursu czekają dyplomy a na zwycięzców - nagrody książkowe.
Kazimierz Stencel
Przewodniczący Zarządu
Dzielnicy VII Dwór

 

-----------  ****  ----------- 

Wejdź na stronę Budżet Obywatelski 2017 https://gdansk.zetwibo.pl/projekty?TaskProposeSearch%5BtaskTypeIds%5D%5B%5D=27 i zobacz kto i jakie projekty złożył dla Dzielnicy VII Dwór.

-----------  ****  -----------