Rada Dzielnicy VII Dwór

Informacje i komunikaty

 

Już 8 września 2018 r., w sobotę, godz. 9.00 – 13.00

w Nowym Ratuszu, ul. Wały Jagiellońskie 1

odbędzie się


Dzień Otwarty Rady Miasta Gdańska

W trakcie wydarzenia przewidziane jest:

 • zwiedzanie budynku z radnymi i licencjonowanymi przewodnikami PTTK (m.in. Sala Obrad, Sala Herbowa, Sala Toastowa, gabinet Przewodniczącego Rady)

 • prezentacja elektronicznego systemu do głosowania,

 • spotkania z Przewodniczącym Rady Miasta Gdańska, Prezydium Rady i pozostałymi radnymi,

 • prezentacja odznaczeń przyznawanych przez Radę Miasta Gdańska – tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska, Medali Św. Wojciecha i Medalu Księcia Mściwoja II

 • ekspozycje dotyczące historii gdańskiej Rady Miasta oraz jej wcześniejszych kadencji,

 • występ Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej

 • Gdańskie Zawody w Poszukiwaniu Bursztynu (zapisy w godz. 9.30 – 11.30)

 • gra miejska z nagrodami pt. „Rada Miasta bez tajemnic”

 • Animacje historyczne na stanowisku Kompani Kaperskiej – Gdańsk w XVII w.

 • pokaz przygotowany przez Centrum Hewelianum

 • pokazy sprzętu specjalistycznego Państwowej Straży Pożarnej oraz Morskiego Oddziału Straży Granicznej

 • podnośnik hydrauliczny SH - 25 (zasięg do 25 metrów wysokości)

 • robot i ambulans pirotechniczny wraz z manipulatorem, wyrzutnikiem i kombinezonem podchodzeniowym

 • pojazd "Schengenbus" wykorzystywany w kontroli granicznej,

 • samochód terenowy

 • pojazd typu QUAD

 • pokaz gaszenia ognia przez strażaków

 • mini ZOO - puzzle, zabawy z niespodziankami kącik tematyczny z ciekawostkami i zagadkami,

 • zabawy z Super Sorterem,

 • zajęcia plastyczne,

 • występy młodych artystów z Pałacu Młodzieży,

 • trenażer lotniczy,

 • wata cukrowa i popcorn,

 • bądź Eko z Zakładem Utylizacji w Gdańsku

 • liczne konkursy z nagrodami.

Na scenie (parking i zieleniec na tyłach Nowego Ratusza):

9.00 – 9.15 Uroczyste rozpoczęcie Dnia Otwartego Rady Miasta Gdańska – muzyka

9.15 – 9.45  Występy artystyczne Pałacu Młodzieży

9.45 – 9.50  Przywitanie Gości przez Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska

9.50 - 9.55  Start gry miejskiej pt. „Rada Miasta bez tajemnic” – ogłoszenie zasad na scenie

9.55  - 10.35 Koncert zespołów z Pałacu Młodzieży i animacje taneczne,

10.40 - 11.00 Występ Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej,

11.00 – 11.20 Pokaz popularno-naukowy - spektakl Centrum Hewelianum,

11.25 – 11.55 Gaszenie ognia i pokazy strażackie,

12.00 – 12.20 Występ Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej,

12.20 – 12.50  Koncerty wokalne oraz zespołów muzycznych Pałacu Młodzieży

12.50 – 12.55  Ogłoszenie wyników gry miejskiej pt. „Rada Miasta bez tajemnic” (odczytanie prawidłowych odpowiedzi)

13.00 – zakończenie Dnia Otwartego Rady Miasta Gdańska 2018

 9.05 - 12.45 -  Konkursy na placu przed Nowym Ratuszem:

 • plastyczne,

 • zręcznościowe,

 • z wiedzy o samorządzie,

 • z wiedzy o ruchu drogowym,

Grupy zorganizowane 

Istnieje możliwość zarezerwowania wycieczki po Nowym Ratuszu z przewodnikiem PTTK. Grupy liczące do 30 osób można zgłaszać pod nr telefonu (58) 323 70 22 lub (58) 323 70 30. Wstęp wolny. (Zostały rozesłane zaproszenia do gdańskich szkół podstawowych.)

Podczas „Dnia Otwartego” szczególnie wiele atrakcji przewidzianych jest dla rodzin z dziećmi.

Wioletta Krewniak / Biuro Rady Miasta Gdańska 

 

-----  ***  -----  

     Wycieczka mieszkańców VII Dworu do  Fromborka i Elbląga można zaliczyć do udanych. W kompleksie Muzeum M. Kopernika zwiedzano Bazylikę z grobem Mikołaja Kopernika, odbyto seans w Planetarium, zwiedzono dawny szpitala pw św. Ducha z kaplicą św. Anny oraz zwiedzono Park Astronomiczny. Z uwagi na rezerwację wprowadzoną dla wycieczek przez Muzeum M. Kopernika podczas zwiedzania była koniecznością szybkiego przemieszczenia się w terenie i w obiektach. W Elblągu zwiedzono Katedrę św. Mikołaja oraz kościół założony niegdyś przez ewangelików.
Na zakończenie wycieczki Rada Dzielnicy wspólnie z ks. proboszczem Mirosławem Parackim i proboszczem elbląskiej parafii zorganizowali dla wycieczkowiczów grilla, kawę, herbatę i ciasto.

Zdjęcia z wycieczki do Fromborka i Elbląga dostępne są w zakładce "Festyny, Pikniki, Dni sąsiadów, Wycieczki" - album nr 29 i nr 30.

-----  ***  -----

Gdańsk, dnia 10.07.2018 r.
L.dz.-84/2018/RDz

 

K o m u n i k a t

 

Rada dzielnicy VII Dwór w Gdańsku informuje, że w związku z przerwą wakacyjną dyżury Radnych Dzielnicy, dzielnicowego Strażnika Miejskiego i dzielnicowego Policjanta zostają zawieszone na okres od 18 lipca do 17 sierpnia 2018 roku.

Po tym terminie wszystkie dyżury będą odbywały się zgodnie z harmonogramem w środy w godz. 17:00 -18:30

             Serdecznie zapraszamy.

         Przewodnicząca
Rady Dzielnicy VII Dwór

Rada Dzielnicy VII Dwór ul. Abrahama 15A 80-307 Gdańsk, tel. stacj. 58 34 67 301, kom. 530 802 170 e-meil; viidwor.gdansk@wp..pl ,   www.RadaDzielnicyVIIDwor.pl.tl , Statut Dzielnicy VII Dwór – stanowiący załącznik do Uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańskaz dnia 24 kwietnia 2014 r. ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 30 maja 2014 roku poz. 2022, z późn. zm.

-----  ***  -----


Wycieczka mieszkańców VII Dworu do Bytowa była udana. Odwiedzano Cerkiew Grekokatolicką pw św. Jerzego oraz zwiedzono Zamek krzyżacki z Muzeum w którym można było oglądać i podziwiać różne przedmioty począwszy od rolnictwa, rybołówstwa, kowalstwa, bednarstwa, wyposażenia kuchni, pokoju gościnnego, jadłodajni itd., wszystko z XIV-XIX wieku.

Zdjęcia z wycieczki z Cerkwi i Muzeum dostępne są w zakładce "Festyny, Pikniki, Dni sąsiadów, Wycieczki" - album nr 27 i nr 28.

--------  ***  --------


----- *** ----- 

Głosowanie nad projektem budżetu Rady Dzielnicy VII Dwór na 2017 rok - zakończone 15 lutego 2017 r.

 

Rada Dzielnicy VII Dwór otrzymała z Urzędu Miasta Gdańska na 2017 rok środki finansowe w kwocie 17.495,00 zł. i  przedstawiła mieszkańcom propozycje zgłoszone przez Radnych i Mieszkańców do ujęcia w budżecie i realizacji projekty z budżetu Rady na 2017 rok, które poddała do konsultacji społecznej.

Oto wyniki

Łącznie na 9 projektów zgłoszonych do budżetu Rady na 2017 rok oddano 102 głosy w następującej kolejności;

 1. Wyjazd integracyjny mieszkańców i zwiedzanie ciekawych miejsc – 21 głosów.

 1. Zorganizowanie pikniku dla mieszkańców – 20 głosów.

 1. Zakup 6-ciu słupków i tablic administracyjnych z nazwą “VII DWÓR” - 14 głosów.

 1. Pomoc bytowa dla potrzebujących w postaci paczek świątecznych – 12 głosów.

 1. Dofinansowanie zawodów sportowych dzieci z Przedszkola nr 42 „Dolina Smyków” ul. Michałowskiego – 12 głosów.

 1. Dofinansowanie festynu parafialnego – 9 głosów.

 1. Naprawa i koszty utrzymanie dzielnicowego monitoringu wizualnego przy ul. Piotra Norblina 23 i Michałowskiego 37 – 7 głosów.

 1. Organizacja wigilii dla mieszkańców – 6 głosów.

 1. Konkurs dzielnicowy na „Najpiękniej ukwiecony balkon i ogródek przydomowy” - 2 głosy.


---------- *** ----------
 

Informacja dla mieszkańców

          Z przyczyn formalno-prawnych wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu "VII Dwór w rejonie ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego w mieście Gdańsku", planowane w dniach 30.12.2016r. ÷ 31.01.2017r., nie odbędzie się.
Planujemy wyłożenie ww. projektu planu w lutym. Proszę o umieszczenie tej informacji na tablicy ogłoszeń Rady Dzielnicy VII Dwór

Z poważaniem
Tomasz Sojak
Biuro Rozwoju Gdańska

---------- *** ----------

 
Rozstrzygnięto konkurs dzielnicowy na "Najładniej ukwiecony balkon, ogródek i skwerek przydomowy" w 2016r.

G R A T U  L U J E M Y
  

-----------  ****  -----------

           Zdjęcia z wycieczki naszych mieszkańców do Sianowa i Stryszej Budy k/ Mirachowa dnia 27 lipca 2016r. zostały umieszczone w galerii zdjęć.

Gdańsk, dnia 30.07.2016r.

                                                                                                       Kazimierz Stencel
 Przewodniczący Zarządu
Dzielnicy
 VII Dwór

 -----------  ****  -----------

K o m u n i ka t 

W 15 sierpnia 2016 roku zakończono przyjmowanie zgłoszeń o przystąpieniu do  I edycji konkursu dla mieszkańców  na; 

 • najpiękniej ukwiecony balkon,

 • najbardziej zadbany skwerek przydomowy,

 • najbardziej zadbany i ukwiecony ogródek przydomowy,
   

  Konkurs trwać będzie do 15 września 2016r. Podsumowanie konkursu upiększenia naszej dzielnicy nastąpi 28 września 2016r. Wyniki konkursu zostaną umieszczone w gablotach Rady Dzielnicy i na stronach internetowych dzielnicy VII Dworu  https://viidwor.pl.tl   i Rady Dzielnicy https://radadzielnicyviidwor.pl.tl . Ponadto każdy z uczestników konkursu zostanie powiadomiony pisemnie.
          Na wszystkich uczestników konkursu czekają dyplomy a na zwycięzców - nagrody książkowe.

Kazimierz Stencel
Przewodniczący Zarządu

Dzielnicy VII Dwór

 

-----------  ****  ----------- 

Wejdź na stronę Budżet Obywatelski 2017 https://gdansk.zetwibo.pl/projekty?TaskProposeSearch%5BtaskTypeIds%5D%5B%5D=27 i zobacz kto i jakie projekty złożył dla Dzielnicy VII Dwór.

-----------  ****  -----------