Rada Dzielnicy VII Dwór

Wybory do Rady Dzielnicy VII Dwór na II Kadencję

Szanowni mieszkańcy

Wszyscy kandydaci wybrani na Radnych II kadencji Rady Dzielnicy VII Dwór w wyborach powszechnych w dniu 28 czerwca 2015 roku, dziękują Mieszkańcom za udział i dokonanie wyboru nowych Radnych dzielnicy według swojej wiedzy i uznania. Mobilizacja i frekwencja mieszkańców uprawnionych do głosowania o którą prosili kandydaci w ulotkach wyborczych, zaowocowały dodatkowym bonusem dla nowo wybranej Rady w II kadencji, która będzie otrzymywała co roku z Urzędu Miasta Gdańska o 1 złotówkę więcej na każdego mieszkańca dzielnicy - czyli zamiast 4 złotych otrzymamy 5 złotych na jednego mieszkańca i są to pieniądze dla naszej całej dzielnicy, które zostaną spożytkowane zgodnie z zapisem § 34 ust. 3 Statutu Dzielnicy VII Dwór. (treść statut dostępna jest w zakładce STATUT Dzielnicy.
Obecnie nowo wybrani Radni, czekają na zaprzysiężenie i zwołanie I sesji Rady Dzielnicy na której zostaną wybrane nowe władze Rady i Zarządu Dzielnicy VII Dwór, które zgodnie z obowiązującym Statutem dzielnicy będą wykonywać obowiązki statutowe.

Kazimierz Stencel

 

Poniżej fotokopia protokołu wyborów z dnia 28 czerwca 2015 roku.

 


 

-------- Zarząd Dzielnicy VII Dwór --------