Rada Dzielnicy VII Dwór

Sprawozdania Rady - kadencja 2015-2019

Sprawozdanie Rady Dzielnicy za 2017 rok.


----------  2016 rok -----------
 

Przewodnicząca Rady Dzielnicy VII Dwór w 2016 roku
nie sporządziła sprawozdania Rady za 2016 rok.

----------  2015 rok -----------

Przewodnicząca Rady Dzielnicy VII Dwór 

nie sporządziła sprawozdania Rady za 2015 rok.