Rada Dzielnicy VII Dwór

Frekwencja Radnych II Kadencji

Na podstawie  § 19 ust. 4 Statutu Dzielnicy VII  Dwór Rada Dzielnicy ma obowiązek umieszczać na stronie internetowej aktywność Radnych na sesjach Rady na których są rozpatrywane sprawy mieszkańców i dzielnicy.

  -----  ***** -----

Listy obecności Radnych Dzielnicy VII  Dwór na sesjach Rady w 2018 roku.
 


-----  ***** -----
Sesja XXXII - w sprawie poparcia sprzeciwu mieszkańców wobec wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na ul. VII Dwór oraz przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy VII Dwór za 2017rok

-----  ***** -----
Sesja XXXI - w sprawie poparcia sprzeciwu mieszkańców wobec wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na ul. VII Dwór oraz przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy VII Dwór za 2017rok
-----  ***** -----
Sesja XXX - w sprawie poparcia sprzeciwu mieszkańców wobec wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na ul. VII Dwór oraz przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy VII Dwór za 2017rok.

-----  ***** -----

Sesja XXIX - podział środków finansowych Rady Dzielnicy w roku 2018 na działalność statutową.

 
 
-----  ***** -----


 

Listy obecności Radnych Dzielnicy VII  Dwór na sesjach Rady w 2017 roku.
-----  ***** -----


-----  ***** -----

 

-----  ***** -----

 

-----  ***** -----

 

-----  ***** -----

 

-----  ***** -----

 

-----  ***** -----

 

-----  ***** -----

 

-----  ***** -----

 

-----  ***** -----

 

-----  ***** -----

 -----  ***** -----