Rada Dzielnicy VII Dwór

Dyżury Radnych Dzielnicy


Siedziba Rady VII Dwór ul. Abrahama 15 A 80-307 Gdańsk (sprawny domofon).

Kontakt elektroniczny z Radą Dzielnicy
:
VIIdwor@gdansk.gda.pl

Kontakt elektroniczny z Zarządem Dzielnicy
VII Dwór:
viidwor.gdansk@wp.pl

Kontakt telefoniczny z nr tel.
 
583 467 301 dostępny podczas dyżurów, ewentualnie można pozostawić wiadomość automatycznej sekretarce.


Dyżury Radnych Dzielnicy VII Dwór, Straży Miejskiej  i Policji (Pan dzielnicowy) pełnione dla mieszkańców odbywają się w siedzibie Rady przy ul. Abrahama 15 A ( I piętro ).

* W każdą środę tygodnia w godz. 17:00 – 18:30 (oprócz dni ustawowo wolnych od pracy) dyżur dla mieszkańców z ramienia Rady pełni dwoje Radnych w tym jeden Radny funkcyjny z Rady lub Zarządu Dzielnicy VII Dwór.

* Rejonowy Strażnik Miejski
dyżur pełni w 2-gą środę miesiąca w godz. 17:30 - 18:30 oprócz dni ustawowo wolnych od pracy.

* Dzielnicowy Policji z Komisariatu IV w Oliwie  dyżur pełni w 2-gą środę miesiąca w godz. 17:30 - 18:30 oprócz dni ustawowo wolnych od pracy.

W zależności od potrzeb mieszkańców, możliwe będzie rozważyć uruchomienia dyżurów Radnych dzielnicy przed południem. Prosimy mieszkańców o składanie swoich propozycji i wniosków za pośrednictwem skrzynek kontaktowych zamieszczonych przy gablotach informacyjnych Rady rozmieszczonych w naszej dzielnicy.