Rada Dzielnicy VII Dwór

BUDŻET RADY DZIELNICY NA 2018 ROK

Każdy mieszkaniec dzielnicy, który ukończył 18 lat i jest zameldowany na pobyt stały na terenie Dzielnicy VII Dwór jest uprawniony do głosowania i może oddać głos na 3 projekty. Każdy głosujący w polu " TYTUŁ " należy wpisać " Głosowanie na Budżet Rady Dzielnicy - 2018r." natomiast w pole " TWOJA WIADOMOŚĆ " wpisać tylko numery wybranych projektów (np.; 11, 14, 15) . ZGŁOSZONE PROJEKTY ; 1. Organizacja 9 czerwca 2018 r „Pikniku rodzinnego” wspólnie z Wydział. Gosp. Komun. Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 2. Organizacja dwóch pikników w ramach Dni sąsiadów. 3. Zakup 4 kamer Turbo HD oraz rozbudowę i modyfikację istniejącego dzielnicowego monitoringu wizyjnego w rejonie ulic Piotra Norblina 23, Michałowskiego 37 i Abrahama 15a 4. Organizacja wigilii dla mieszkańców w grudnia 2018 r. 5. Zakup paczek świątecznych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców dzielnicy. 6. Wycieczki krajoznawczo-edukacyjne dla mieszkańców. 7. Zakup dwóch stołów cateringowych składanych na pikniki. 8. Rezerwa – kwota 850 zł.

Twój adres email:
Twoje imię:
Tytuł:
Twoja wiadomość: